Rozwój

1 grudnia 2017

Etapy w nauce chodzenia dziecka

Rozwój funkcji motorycznych dziecka jest dla rodziców bardzo ważnym aspektem, który starają się obserwować z jak największą uwagą. Wielu z nich towarzyszy uczucie niepewności, ponieważ cały […]